Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening
Arbetet är slutfört när du som kund är nöjd

Hemtjänst i Växjö, Älmhult och Värnamo

Hemtjänst Växjö Kommun Älmhults kommun Värnamo kommun

MKEF är godkänd privat utförare av hemtjänst i Växjö kommun, Landskrona kommun, Älmhults kommun och Värnamo kommun.

MKEF är godkänd privat utförare av hemtjänst i Växjö kommun, Älmhults kommun och Värnamo kommun. Du som är i behov av hemtjänst skall kontakta din kommun och sen välja MKEF som utförare av dina serviceinsattser. 

MKEF är ett mångkulturellt företag som sätter dig som servicetagare i centrum. MKEF:s målsättning är att erbjuda dig en kontinuerlig och trygg service. Alla servicetagare som väljer MKEF får en kontaktperson just för att underlätta för servicetagare och eventuellt anhöriga att komma i kontakt med företaget för frågor.

Intresserad av Hemtjänst

Om du är intresserad av våra tjänster, använd dig då av länken nedan för att komma i kontakt med oss.

Klicka här för att kontakta oss

 

 

Translate »