Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening
Arbetet är slutfört när du som kund är nöjd

Assistans Tjänster

assistansÄr du berättigad till assistansersättning?
MKEF anordnar din assistans efter just dina behov och önskemål.

MKEF är företaget som ser till att du förutom de grundläggande behoven får den assistans som gör det möjligt för dig att fullfölja dina intressen t.ex. fritidsintressen, sköta ditt arbete eller åka på en resa m.m.

 

MKEF har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva Assistanstjänst i hela Sverige.

 

För att få hjälp och information om Assistanstjänsten, vänligen kontakta oss på följande nummer:

0470-347100 eller 0766629820

Eller maila oss på följande adresser:
suzana@mkef.se eller info@mkef.se

 

MKEF

  • Tar hand om administrationen kring assistansen och har fulla arbetsgivareansvaret
  • Ser till att du är delaktig i rekryteringen av assistenter.
  • Ger dig möjlighet till inflytande och möjlighet att påverka assistansen.
  • Utbildar och fortbilar dina assistenter för att säkra assistansens kvalitet.

Du eller din företrädare är arbetsledare för dina assistenter.
Assistenternas trivsel är lika viktigt som du är nöjd som vår uppdragsgivare . MKEF är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och följer kollektivavtal.

Translate »